Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

VC Vlissingen
Accommodatie
Irislaan 239, 4383 VV Vlissingen
Telefoon: 0118-850982

Postadres
Postbus 527, 4380 AM Vlissingen

    
Sponsor worden?
Sponsor worden? Lees dan hier verder.
Sponsornieuws
Nieuwe businessclubleden voor Stichting Vlissingen Vooruit, te weten:

* Zichtbaar (voorheen Converesions), Vlissingen
* Blankenburgh Wonen & Slapen
* Prins Glas
* NHI Opleidingen  
* Autentico Paint Nederland
Lidmaatschap/contributie
VC Vlissingen is opgericht in 1916 en bevindt zich aan de Irislaan in Vlissingen.
VC Vlissingen is een vereniging waar de vele vrijwilligers het mogelijk maken om een ieder wekelijks te laten voetballen in goed begeleide teams op een mooi complex.
De jeugd (tot en met 18 jaar) werken hun wedstrijden af op zaterdag. De heren senioren doen dit op zaterdag of zondag

LID WORDEN

AANMELDEN 
Hoe?
Mocht u, uw zoon of dochter besluiten lid te worden, vragen wij u het inschrijfformulier volledig in te vullen en te versturen. Na ontvangst van dit formulier zal u verder worden geïnformeerd over een aantal zaken die direct met het voetbal te maken hebben (training - en wedstrijdinformatie). Tevens dient er een pasfoto afgegeven te worden voor de spelerspas (dit alleen voor spelers/speelsters ouder dan 10 jaar). 

Wanneer?
Vanaf het moment dat de leeftijd van 5 jaar wordt bereikt is het mogelijk om lid van VC Vlissingen te worden. In eerste instantie wordt er in principe alleen getraind, maar er is ook een mogelijkheid om in een Mini F competitie mee te doen. Je bent jeugdlid tot de leeftijd van 18 jaar (voor de jongens) en 16 jaar (voor de meisjes).
Bij de meisjes bestaat er een mogelijkheid om tot 19 jaar in de jeugd te voetballen wanneer er een meisjes junioren team is ingeschreven voor de competitie 16 t/m 18 jaar. Dit is bij VCV nu echter niet het geval. 

OPZEGGING/WIJZIGING LIDMAATSCHAP
 Hoe?
Opzegging of wijziging van het lidmaatschap, alsmede een adreswijziging dient schriftelijk te worden gemeld bij de ledenadministratie, e-mail: ledenadministratie@vcvlissingen.nl 

CONTRIBUTIE
De jaarcontributie (verenigingscontributie plus KNVB-bondscontributie) bedraagt voor:
- senioren (vanaf 18 jaar)                       
•          Factuur per jaar                                     € 240,-             
•          Automatische incasso per jaar                € 240,-             
•          Automatische incasso per kwartaal          € 60,-   
•          Automatische incasso per maand             € 20,-   
 
- junioren (13 t/m 17 jaar)
•          Factuur per jaar                                     € 162,-             
•          Automatische incasso per jaar                € 162,-             
•          Automatische incasso per kwartaal          € 40,50 
•          Automatische incasso per maand            € 13,50 
           
- pupillen (t/m 12 jaar)
•          Factuur per jaar                                     € 132,-             
•          Automatische incasso per jaar                € 132,-             
•          Automatische incasso per kwartaal          € 33,-   
•          Automatische incasso per maand             € 11,-   
 
- ondersteunende leden
•          Factuur per jaar                                     € 96,-               
•          Automatische incasso per jaar                € 96,-               
•          Automatische incasso per kwartaal         € 24,-   
•          Automatische incasso per maand            € 8,-                
 
- ondersteunende leden (65+)
•          Factuur per jaar                                     € 72,-               
•          Automatische incasso per jaar                € 72,-               
•          Automatische incasso per kwartaal          € 18,-   
•          Automatische incasso per maand            € 6,-                
 
Voor het 2e jeugdlid uit één gezin geldt 25% korting, 3e,4de, enz. jeugdlid 50% korting

De contributie moet binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan als voor factuur is gekozen.
Bij niet tijdige betaling en/of weigering van de automatische incasso wordt na 14 dagen een 1e herinnering gestuurd. Na 35 dagen volgt een 2e herinnering, verhoogd met € 20,- administratiekosten.
Het lid kan vanaf dat moment niet meer trainen of een wedstrijd spelen tot het bedrag is voldaan.
Na 50 dagen wordt een 3e herinnering, verhoogd met € 40,-- administartiekosten, verstuurd. Hierna wordt het automatisch doorgestuurd naar de deurwaarder. Deze rekent rente en € 50,-- kosten.
Laat het niet zover komen.

Betaling contributie
De inning van de contributie geschiedt voor de leden, die hiervoor via het inschrijf-formulier of via de email toestemming hebben gegeven, per kwartaal door middel van automatische incasso’s.
De contributiebedragen zullen in principe op 1 juli en 1 oktober 2016 en 1 januari en 1 april 2017 van de bankrekening van deze leden worden afgeschreven en op onze bankrekening NL29 RABO 0142961043 worden gestort. Het incassant ID van VC Vlissingen is NL63ZZZ403112750000 en het machtigingskenmerk is het lidnummer waaronder de leden in onze (contributie)administratie zijn opgenomen.  
De overige leden, die de vereniging (nog) geen toestemming hebben gegeven voor incassering van hun contributie via automatische incasso’s, zullen elk kwartaal een contributiefactuur ontvangen. 
Ondersteunende leden betalen hun jaarcontributie in principe in één keer en ontvangen in het begin van het seizoen hiervoor een contributiefactuur.  

Betaling boetes
Door de K.N.V.B. worden boetes als gevolg van boekingen van gele en/of rode kaarten in rekening gebracht bij VC Vlissingen. Deze boete wordt verhaald op het betreffende lid, die hiervoor van VC Vlissingen een factuur  met het bedrag van de opgelegde boete(s) ontvangt.

Zowel voor de contributie als de boetes geldt dat bij niet tijdige betaling het bestuur kan overgaan tot uitsluiting van wedstrijden en trainingen. Bij ernstig in gebreke blijven met betrekking tot betaling van contributie cq boetes zal het bestuur de openstaande vorderingen uit handen geven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen dan direct op de wanbetaler worden verhaald.
 
 
Foto & Film
Oefenwedstrijd
Vlissingen (za) speelde dinsdag 18 april op Sportpark De Kouter vriendschappelijk tegen SV Hoedekenskerke (4e Klasse za.). De ploeg van Renato Dijkstra won met 0-3.
Competitie heren 1
Zaterdag 22 april
GPC-Vlissingen
Uitslag 1-2

Zondag 23 april
Vlissingen-Nuenen
Aanvang 14.00 uur


Stand
Programma
Uitslagen

Stand
Programma
Uitslagen

 
Beker programma

Halve Finale
Woensdag 26 april

Vlissingen-Hoek
Aanvang 20.00 uur
Gratis toegang
Zoeken
Hoofdsponsors